Dette er en samling av tips vi har erfart i bygging og bruk av store modeller. Det vil alltid være flere måter å gjøre ting på, jeg vil ikke i alle tilfeller komme med den eneste riktige løsningen, men gjøre deg oppmerksom på problemstillingen. 

Det jeg håper å oppnå er at du starter å tenke i større målestokk slik at du oppnår størst mulig sikkerhet og får et brukervennlig fly som gir deg glede i mange år framover.

Tenk over når du bygger at din modell skal tåle de påkjenninger den kan bli utsatt for og den skal kunne vedlikeholdes på en enkel måte.

Vi skal ha det moro, men ikke glemme at det ligger et ansvar i det å bruke modellene også.

Jeg skal forsøke å være flink til å oppdatere denne siden. Er det noe du synes vi skal skrive om her så send oss en mail

Hvis du er fornøyd med oss så fortell det til andre , er du misfornøyd så fortell det til oss !

 

Jostein Fossheim

Copyright © 2008 All rights reserved 3W-Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter